Please find our annual and one-off reports below. Interested in work? Do not hesitate to contact us for further information.

Opportunity Radar

We are living in a time of accelerating change: hegemonic shift, technological disruptions, and socio-cultural transitions are challenging our beliefs and practices. The world of tomorrow will likely be very different from today, which brings risks but also opportunities. In our Opportunity Radar, we navigate these developments in order to identify future opportunities. We do this by looking at different themes, and approaching these opportunities from various angles, from the future of education and food to the rise of Eurasian powers and the sensor-based economy. As such, we believe that our Opportunity Radar can provide insight and inspiration to both private and public decision-makers in many different sectors. We hope that, with the help of this booklet, together we will be able to anticipate the future and unlock society’s potential.

Hegemonic Framework

In our time of hegemonic shift, global developments often catch us off-guard and therefore seem unpredictable. However, by understanding the deepest dynamic of the world’s regions and their major powers, we can get a grip on the future. Hegemonic Framework is a tool to explicate our vision about changing global power dynamics. We forecast the future of all regions and their major powers along three timelines: the year ahead, 2-5 years ahead, and 5-15 years ahead.

The Resilient World

(Available in Dutch only) – De coronacrisis heeft de wereld in haar greep. Regeringen hebben zich gedwongen gezien hun economieën geheel of gedeeltelijk op slot te doen. De crisis zal littekens achterlaten binnen samenlevingen en interne verhoudingen op de proef stellen. Daarnaast zullen de langdurige en verstrekkende maatschappelijke en economische gevolgen ervan internationale samenwerking onder druk zetten en de verhoudingen tussen landen mogelijk doen kantelen. Het is denkbaar dat bestaande internationale spanningen zullen verhevigen.

In De veerkrachtige wereld blikken we middels vier toekomstscenario’s vooruit op het post-coronatijdperk. Het uiteindelijke doel van deze exercitie is niet om te bepalen welk scenario het meest waarschijnlijk is. Wel nodigt het uit tot nadenken over de vraag hoe waarschijnlijk het is dat elementen uit de scenario’s in de toekomst werkelijkheid zullen worden, hoe dat dan in zijn werk zal gaan en hoe organisaties daarop kunnen anticiperen. Uiteraard zijn de antwoorden op deze vragen niet eenduidig: die zullen verschillen per regio, per sector en in de tijd.

Bekijk het rapport
Bekijk de webpagina