‘Zorg om de Black Box’
Beslissingen in de gezondheidszorg met machine learning

In steeds meer gebieden in de zorg wordt machine learning, een vorm van kunstmatige intelligentie, gebruikt om de beslissingen van artsen te ondersteunen. Onze zorg zal in toenemende mate ondersteund worden door machines. Zijn de adviezen van machine learning te begrijpen of is er sprake van een ‘black box’? En hoe beïnvloedt machine learning de rol van de arts, patiënt, zorgverzekeraar en het ziekenhuis?

In deze scenariosessie denken we met experts uit de zorg, Pacmed en FreedomLab’s Thinktank, na over de invloed van deze beslissingsondersteunende technologie in de zorg. We nodigen u van harte uit met ons mee te denken.

Programma

  • De fundamentele vragen over de relatie tussen mens en algoritme. Presentatie door onderzoeker Pim Korsten, FreedomLab Thinktank;
  • Beslissingsondersteuning in de gezondheidszorg. 
    Presentatie door Willer Herter, oprichter van Pacmed;
  • Het Ideale Algoritme. Werkgroep ronde 1 waarin we het normatieve kader stellen voor de belangrijkste stakeholders, arts, patient, zorgverzekeraar en ziekenhuis;
  • Design Principles van de ‘Black Box’. Werkgroep ronde 2 waarin we met de huidige mogelijkheden en beperkingen van machine learning de aspecten van het ideale algoritme controleren op haalbaarheid.
  • Het Zorgmanifest. Presentaties met belangrijkste inzichten.
  • Netwerkborrel.

De gesprekken in de werkgroepen worden begeleid door een moderator en stakeholders uit de zorg. We borgen de inzichten en gebruiken deze als input voor een zorgmanifest dat we willen publiceren.

Datum 16-07-2019
Tijd 15:30-18.00
Reguliere prijs € 25,-
inclusief borrel
Beschikbare plekken 25
Adres FreedomLab Campus
Plantage Middenlaan 62
Amsterdam
Koop kaartje

Inhoudelijke bijdrage

Pacmed & FreedomLab Thinktank

Pacmed
Pacmed ontwikkelt beslissingsondersteunende tools, gebaseerd op de analyse van routinezorggegevens. Door machine learning met medische expertise te combineren leert Pacmed van grote hoeveelheden data welke behandeling werkelijk bij wie het beste werkt. Gebaseerd op de uitkomsten in de praktijk bij vergelijkbare patiënten, presenteert Pacmed op het moment van besluitvorming de verwachte uitkomsten van verschillende behandelingen voor de individuele patiënt.

  • NRCLive: ‘Zet AI in voor betere gezondheidszorg’
  • TopNames: ‘Wij kunnen een aanvulling zijn op de expertise van een arts’

FreedomLab Thinktank
Freedomlab Thinktank doet onderzoek naar lange termijn trends op het gebied van veranderende wereldverhoudingen en technologische ontwikkelingen. Het team bestaat uit denkers met verschillende achtergronden: filosofie, economie, mens-machine interactie, sociale wetenschappen en innovatiestudies. Deze combinatie van perspectieven stelt de denktank in staat om een nieuw licht te werpen op zowel huidige als toekomstige vragen.

Lees meer over de toekomst van de gezondheidszorg

Artikelen van FreedomLab Thinktank

A return to traditional healthcare:

While the modern conception of health is focused on physical visible symptoms, debates about sleep, obesity, exercise, nutrition and mental health are triggering a paradigm shift for health. As modern lifestyles wreak havoc on all of these traditional aspects of health, a return to traditional healthcare, still found in many non-western cultures, is appearing.

Big Tech and the healthcare system:

“With much fanfare, Amazon, Berkshire and JP Morgan have announced that they will build their own healthcare system for their employers. Likewise, Apple has announced that it will open its own healthcare centers for its employees in an attempt to offer better and more affordable care. These plans do not only pertain to employees. Tech’s ambitions seem to reach further and may entail a full-on attack on the healthcare value chain.”