Openingsbijeenkomst platform ‘Voor de ommekeer’

Op zondagmiddag 5 februari van 15.00- 17.00 uur vindt op de Freedomlab Campus te Amsterdam de openingsbijeenkomst plaats van het intellectueel platvorm Voor de ommekeer.

Aanleiding
Het platform ‘Voor de ommekeer’ – een initiatief van journalist Paul van Liempt en filosoof Ad Verbrugge – brengt mensen uit verschillende disciplines en maatschappelijke sferen – wetenschappers, kunstenaars, journalisten, bestuurders en ondernemers – bij elkaar om na te denken over de ingrijpende verandering van de wereldorde die op komst is.

Zij delen de intuïtie dat de verschillende mondiale crises die momenteel zichtbaar worden elkaar versterken en in feite de voorbode zijn van een algehele systeemcrisis die een ingrijpende ‘ommekeer’ teweeg zal brengen in onze manier van leven – the end of the world as we know it. Deze biedt echter ook nieuwe mogelijkheden waar naar onze overtuiging ook de ontwikkeling van technologie een belangrijke rol in speelt. Mede daarom is de samenwerking gezocht met FreedomLab; het kennisinstituut gespecialiseerd in de relatie tussen technologie en de samenleving.

Voorbereiden op de ‘ommekeer’
Naast het delen van inzichten en het gemeenschappelijk ontwikkelen van een integrale analyse van de huidige ontwikkelingen stelt het platform zich ten doel burgers en instellingen voor te bereiden op deze ‘ommekeer’; niet alleen door een inschatting te maken van de mogelijke gevaren die op ons afkomen en daar voorzorgsmaatregelen voor te nemen, maar ook door de nieuwe mogelijkheden in kaart te brengen die daardoor zullen ontstaan. De politiek zal worden uitgedaagd na te denken over de geschetste veranderingen en publiekelijk stelling te nemen ten aanzien van de vragen die op ons afkomen.

Openingsbijeenkomst
Deze zondagmiddag gaan de initiatiefnemers van Voor de ommekeer hun initiatief kort presenteren om vervolgens in gesprek te gaan met vier eigenzinnige gasten (en tevens platformleden): hoogleraar financiële economie Harald Benink, directeur Nederlandse Vereniging van Banken Eelco Dubbeling, onderneemster en kunstenaar Marlies Dekkers en hoogleraar internationale betrekkingen en voorzitter van Denktank Nationale Veiligheid Rob de Wijk. Directeur van FreedomLab Roland van der Vorst zal de middag begeleiden.

Vertrekpunt voor de gedachtewisseling vormt de financiële crisis van 2008. Van daaruit zullen we nader ingaan op de dynamiek van het huidige globaliseringsproces en de geopolitieke verschuivingen. Met Rob de Wijk zullen we stilstaan bij zijn recent verschenen boek De nieuwe revolutionaire golf. Het is uitdrukkelijk de bedoeling om deze middag ook een aantal concrete thema’s van de Nederlandse situatie aan de orde te stellen (onder meer de extreem hoge private schuld in ons land). Daarbij zullen we tevens ingaan op de vraag hoe we ons weerbaarder kunnen maken tegen toekomstige bedreigingen.

Jaaragenda platform ‘Voor de ommekeer’
Komend jaar zal het platform Voor de ommekeer op verschillende manieren actief zijn en van zich laten horen: via een eigen website, door middel van bijeenkomsten in het land, uitzendingen bij Café Weltschmerz, artikelen in de krant, het organiseren van tafels voor deskundigen en belanghebbenden enzovoorts. Het platform staat open voor iedereen die interesse heeft in deze thematiek.

Het platform Voor de ommekeer maakt deel uit van Centrum Èthos aan de Vrije Universiteit en wordt mede ondersteund door FreedomLab. Zie voor nadere informatie www.vu.centrumethos.nl en www.voordeommekeer.nl

Registreren openingsbijeenkomst
Wil je ook aan de voorkant van het maatschappelijke debat staan over ‘de ommekeer’? Meld je dan aan via lab@freedomlab.org en praat mee!

Adres openingsbijeenkomst
FreedomLab Campus
Plantage Middenlaan 62 te Amsterdam (naast Artis).

Leave a Reply